Teknik

Kihon

Kihon är karatens grundtekniker. Karatekan måste kunna visa sin förmåga att utföra olika Tsuki – slagtekniker, Uchi – genombrytande armtekniker, Keri – sparktekniker och Uke – blockeringstekniker. Efterhand som karatekan utvecklas mer och mer på vägen till svart bälte blir kraven för de olika teknikerna svårare och svårare att utföra. Det är kombinationer av tekniker som fordrar en ambitiös träning för att bemästras korrekt.

Kumite

Kumite innebär att man använder Kihon (grundtekniker) i en praktisk situation vilket är lika med självförsvar. Karatekan får visa sin förmåga att framföra olika former av Kumite. Det är självklart när någon utvecklas inom graderingssystemet att framförandet av olika sorters Kumite blir svårare, vilket skärper kraven för karatekan då det gäller att träna upp sig såväl själsligt som fysiskt.

Kata

Kata är den formella övningen i Karate. För flera hundra år sedan hämtades dessa övningar från kinesiska karatekällor, av karatemästare vilka infört nya former fram till idag. Kata har två grundmeningar: Att stärka kroppen samt reflexträning. Båda dessa faktorer syftar på utveckla rytm och samordning i rörelserna.

I varje kata är det ett bestämt antal ställningar och ett bestämt antal tekniker. Teknikerna är antingen offensiva eller defensiva beroende på deras mening. Tänkta fiender omringar karatekan när han framför sin kata. Han utför kata genom att använda förutbestämda grundtekniker såsom Tsuki, Uchi, Keri och Uke.

Karatekan ställs inför svårare och svårare kata då han stiger i graderna.