Gradering - Att tänka på

I slutet av varje termin hålls graderingstillfällen för de som vill försöka gradera till en högre grad. Gradering är frivilligt och inget du måste genomgå varje termin om du inte vill. Det är dock Sensei som avgör om du bör försöka gradera vid nästkommande tillfälle eller vänta ytterligare någon termin innan gradering.

En gradering är ingen rättighet utan ett privilegium som man förtjänar genom träning, god attityd och engagemang.

Känner du dig osäker på om du kommer att kunna klara din gradering så prata med Sensei om hur hen ser på din utveckling hittills under terminen. Under graderingstillfället skall karate-kan uppvisa att den behärskar samtliga moment inom Kihon, Kumite och Kata som krävs till den bältesgrad som man vill uppnå. (Se sidan graderingskrav.) Tänk på att tidigare graders kunskap även kan testas vid graderingstillfället, så öva även på tidigare krav inför graderingen.

Skulle man av någon anledning missa utsatt graderingstillfälle så erbjuds ofta ett uppsamlingsdatum lite senare, exempelvis för de som var sjuka under ordinarie graderingstillfälle.

 

Glöm inte

  • Medlemsavgift och träningsavgift skall vara betald till graderingstillfället.
  • Graderingsavgift tillkommer utöver ovanstående avgifter, se mer information under avgiftssidan. Ett nytt bälte ingår i graderingsavgiften.
  • Kom i god tid så du hinner byta om till dogi och värma upp innan din gradering.
  • Kom ihåg att ta med din graderingsbok.
  • Föräldrar och syskon till Karatekan är välkomna till graderingstillfället men tänk på att respektera gradering. Ljudlöst läge på telefoner och inget prat som kan störa under graderingstillfället.

 

Bältesceremoni

Vårterminen avslutas med en gemensam bältesceremoni där karate-kas som klarat sin gradering får sitt nya bälte och grad. Till ceremonin får gärna föräldrar, syskon eller övriga anhöriga närvara. Efter ceremonin bjuds det på fika. Kom ombytt till dogi till ceremonin.

Höstterminen har ingen bältesceremoni utan diplom och nytt bälte delas ut i samband med graderingen.