Ordlista

Age Lyfta upp
Age-uke Uppåtgående block
Age-zuki Uppåtgående slag (först rakt)
Ate-wasa Genomträngande teknik
Bushido Krigarens väg
Choku Rak
Choku-zuki Rakt slag
Chudan Bröst- och magtrakten (eg. mittre)
Chudan-choku-zuki Rakt slag mot chudan
Chudan-mae-geri Spark mot Chudan
Chudan-shuto-uke Blockering med handkanten vid chudan attack
Dachi Benställning
Dan-zuki Mer än ett slag med samma arm
Dojo Plats där Budo praktiseras
Empi Armbåge
Empi-uchi Armbågsteknik
Fudo-dachi Inrotad benställning (fötterna parallella)
Gedan Nedre delen av kroppen (underlivet)
Gedan-barai Blockering nedåt
Gedan-choku-zuki Rakt slag mot gedan
Gedan-kekomi Genombrytande spark mot gedan
Gedan-zuki Slag mot gedan
Gedan-uke Blockering nedåt
Gi Dräkt
Gyaku-zuki Omvänt slag, t.ex. vänster arm då höger ben är framåt
Hachiji-dachi Avstånd höftbredd + 45° vinkel på fötterna
Haishu Baksidan av handen
Haishu-uchi Slag med haishu
Haishu-uke Blockering med haishu
Haisoku Ovansidan av foten (vristen)
Haito Området mellan pekfingrets kant och tummen
Haito-uchi Slag med haito
Hajime Starta
Hangetsu-dachi Benställning med knäna inåtriktade
Hangetsu kata En formell övning med tyngdpunkten lagd på Hangetsu-dachi
Hanmi Färdigställning med höfterna 45° framåt
Heiko-dachi Avstånd höftbredd + fötterna rakt framåt
Heisoku-dachi Fötterna tillhopa riktade framåt
Hidari Vänster
Hiji Armbåge
Hiji-ate Genombrytande armbågsteknik
Hiji-uchi Se empi-uchi
Hiraken Handteknik där fingrarna är böjda i första fingerleden
Hizagashira (Hiza) Knäskålen
Jiju-kumite Sparring (frifight)
Jodan Ansikte (eg. högre)
Jodan-age-uke Uppåt blockering vid attack mot ansiktet
Jodan-choku-zuki Rakt slag mot ansiktet
Jodan-kekomi Genombrytande spark mot ansiktet
Jodan-mae-geri Spark framåt mot ansiktet
Juji-uke Blockering med korsade armar
Kage-zuki Kort rundslag (boxningens hook) med armen i 90° vinkel
Kaisho Öppen hand
Kakato Häl
Kanku Katateknik (eg. blicka mot himlen)
Karate Tom hand
Karate-gi Karatedräkt
Karate-ka Karateutövare
Kata Formella övningar
Keage Snärtig sparkteknik
Kekomi Genombrytande sparkteknik
Kentsui Teknik med utsidan av handen när den är knuten
Kenstui-uchi Slag med kentsui
Keri Spark
Keri-wasa Sparkteknik
Kiba-dachi Benställning med fötterna parallellt på samma linje, knäna utåtriktade
Kihon Grundtekniker
Kihon-kumite Sparring med grundtekniker
Kizami-zuki Slag med främre handen
Kokutsu-dachi Benställning med 2/3 av tyngden på bakre benet
Koshi Främre trampdynan
Kumite Sparring
Ma-ai Avståndsbedömning
Mae-ashi-geri Spark framåt med främre benet
Mae-empi-uchi Armbågsteknik framåt
Mae-geri Spark framåt (i allmänhet)
Mae-geri-keage Snärtig framåtspark
Mae-geri-kekomi Genombrytande spark framåt
Mea-hiji-ate Genombrytande armbågsteknik framåt
Mae-tobi-geri Flygande spark framåt
Makiwara En bräda att slå på för att träna fokusering
Mawashi-geri Rundspark med koshi eller haisoku som träffar i 90o vinkel
Mawashi-zuki Ett rundslag
Migi Höger
Mikazuki-geri Rundspark med insidan av foten
Modotte Befallning att återvända till den ursprungliga platsen
Mokuso Befallning till meditation och / eller stilla kontemplation efter lektionen
Morote-uke Blockering där båda händerna används (likt en uchi-uke med stöd av andra handen)
Musubi-dachi Benställning med hälarna tillsammans och hälarna fötterna i 45°
Nagashi-uke Blockering vid förflyttning bakåt
Nagashi-zuki Slag under förflyttning
Naotte Slappna av
Neko-ashi-dachi Benställning med bakre foten helt i golvet och främre fotens häl lyft
Nidan-geri Dubbel flygande spark
Nihon-nukite Handteknik med två fingrar
Nukite De tre främre fingertopparna används i attack
Obi Bälte
Oi-zuki Slag med den arm som befinner sig på samma sida som främre benet
Otage-ni-rei Hälsa mot varandra
Otoshi-empi-uchi Armbågsteknik nedåt
Otoshi-uke Blockering rakt nedåt med armen
Otoshi-hiji-ate Se otoshi-empi-uchi
Rei Hälsa, buga
Reinoji-dachi Ställning där fötterna formar ett L
Rensoku-geri Kombinationsspark
Renzuki Slagserie med båda händerna
Sanchin-dachi Benställning med en fot på 30o axelavstånd bakom främre foten. Knäna inåtpressade
Sanren-zuki Tre slag i rad
Seiken-choku-zuk Rakt slag där knogarna träffar
Seiretsu Uppställning
Seisa Sitt ned
Sensei Lärare, instruktör
Sensei-ni rei Hälsa läraren
Shizen-tai Naturlig ställning med benen
Shomen Huvudväggen även kroppen vänd rakt fram
Shomen-ni-rei Bugning framåt
Shuto Handkanten mellan lillfingret och handleden
Shuto-uchi Slag med shuto
Shuto-uke Blockering med shuto
Sochin-dachi Diagonal bredbent benställning
Sokuto Foten yttre kant
Sokuto-keage Snärtig sparkteknik med sokuto
Soto-uke Blockering med handleden utifrån in mot centrum
Suki Öppnande, inledning
Tamashi-wasa Test av teknikernas styrka
Tanden Medelpunkt ( eg. navel)
Tate Uppåt
Tate-empi-uchi Uppåtriktad armbågsteknik
Tate-hiji-ate Uppåtriktad armbågsteknik
Tate-shuto-uke Blockering med shuto med rak arm
Tate-zuki Rakt slag med knytnäven lodrät
Tatte En befallning att resa sig från seisa
Teiji-dachi Benställning där fötterna formar ett T med 30 cm avstånd
Teisho Nedre kanten av handflatan
Teisho-uchi Slag med teisho
Teisho-uke Blockering med teisho
Teisho-zuki Rakt slag med teisho
Te-nagashi-uke Följsamt block med handflatan vid huvudattack samt förflyttning bakåt
Te-osae-uke Följsamt block nedåt med handflatan vid kroppsattack samt förflyttning bakåt
Tobi-geri Hoppspark
Tobi-yoko-geri Hoppspark åt sidan
Tsuki Rakt slag
Tsuki-wasa Tsuki tekniker
Uchi Slag i båge (eg. insidan)
Uchi-hachiji-dachi Benställning med fötterna vända 45° inåt samt höftbredds avstånd
Uchi-uke Blockering med handleden inifrån
Uchi-wasa Uchi tekniker
Uke Blockering
Uraken Baksidan av knytnäven
Uraken-uchi Slag med uraken
Ura-zuki Rakt slag med knuten hand, slaget lätt uppåtrikat, handleden uppåtvänd
Ushiro Bakåt (eg. bakre del)
Ushiro-geri Bakåtriktad spark
Ushiro-empi-uchi Bakåtriktad armbågsteknik
Ushiro-empi-ate Bakåtriktad armbågsteknik
Wan Arm
Yoko Sida, tvärs
Yoko-empi-uchi Armbågsteknik åt sidan
Yoko-geri Spark åt sidan (i allmänhet)
Yoko-geri-keage Snärtig spark åt sidan
Yoko-geri-kekomi Genombrytande spark åt sidan
Yoko-hiji-ate Armbågsteknik åt sidan
Yoko-kekomi Genombrytande spark åt sidan
Yoko-tobi-geri Hoppspark åt sidan
Zenkutsu-dachi Ställning med 60% av tyngden på främre benet. Avstånd 80-100 cm mellan främre och bakre foten. Höftbredds avstånd i sidled.