Dojo kun

Dojo kun är ett regelverk för hur man skall uppträda i dojon.

 1. Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomeru koto
  Seek perfection of character
  Sträva efter att utveckla dig själv till en person med god karaktär
 2. Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto
  Be faithful
  Var lojal
 3. Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto
  Endeavor
  Ansträng dig och sträva efter att göra ditt allra bästa
 4. Hitotsu! Reigi o omonsuru koto
  Respect others
  Respektera andra
 5. Hitotsu! Kekki no yuu o imashimuru koto
  Refrain from violent behavior
  Undvik våldsamt beteende

Traditionell shotokan karate