Dojo kun

Dojo kun är ett regelverk för hur man skall uppträda i dojon.

1.

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomeru koto
Seek perfection of character
Sträva efter att utveckla dig själv till en person med god karaktär

2.

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto
Be faithful
Var lojal

3.

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto
Endeavor
Ansträng dig och sträva efter att göra ditt allra bästa

4.

Hitotsu! Reigi o omonsuru koto
Respect others
Respektera andra

5.

Hitotsu! Kekki no yuu o imashimuru koto
Refrain from violent behavior
Undvik våldsamt beteende