Försäkring

Alla medlemmar i Bushido Karate Karlskrona är olycksfallsförsäkrade genom Svenska Karateförbundets idrottsförsäkring när de idrottar i föreningens verksamhet. Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med träning, läger eller tävling och även under resor till och från dessa aktiviteter.

För mer information om vad försäkringen gäller för se

Svenska Karateförbundet

Folksam