Försäkring

Alla medlemmar i Bushido Karate Karlskrona är olycksfallsförsäkrade genom Svenska Karateförbundets idrottsförsäkring när de idrottar i föreningens verksamhet. Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med träning, läger eller tävling och även under resor till och från dessa aktiviteter.

För detaljerad information om vad försäkringen täcker läs mer på följande sidor: 

Svenska Karateförbundet

Folksam