Stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner som pdf dokument.

Stadgar 2020

Traditionell shotokan karate