Stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner som pdf dokument.

Stadgar 2017

Traditionell shotokan karate