Niju Kun

Niju kun är de tjugo regler som Gichin Funakoshi skrev för sina elever. Dessa rekommendationer har därefter varit vägledande i många dojos världen över.

 1. Karate-do wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasurna
  Karate börjar med bugning och avslutas med bugning.
 2. Karate ni sente nashi
  Karate har ingen första attack.
 3. Karate wa gi no tasuke
  Karate är ett gott hjälpmedel till rättvisa.
 4. Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wo shire
  Känn först dig själv, sedan andra.
 5. Gijutsu yori shinjutsu
  Själen (anden) först, tekniken sedan.
 6. Kokoro wa hanatan koto wo yosu
  Var alltid redo att frigöra ditt sinne.
 7. Wazawai wa getai ni shozu
  Olycka kommer alltid från slarv.
 8. Dojo nomino karate to omou na
  Tro ej att karatens lärdomar endast kan brukas i dojon.
 9. Karate no shugyo wa issho de aru
  Karate är ett livslångt lärande.
 10. Arai-yuru mono wo karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari
  Placera karaten i ditt dagliga liv och du skall finna den idealiska
  existensen.
 11. Karate wa yu no goto shi taezu natsudo wo ataezareba moto no
  mizu ni kaeru
  Karate är som varmt vatten. Om du ej konstant ger det värme blir
  det återigen kallt vatten.
 12. Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo
  Tänk ej att du måste vinna. Tänk hellre att du ej måste förlora.
 13. Tekki ni yotte tenka seyo
  Seger beror på din förmåga att skilja sårbara punkter från icke
  sårbara punkter.
 14. Tattakai wa kyo-jutsu no soju ikan ni ari
  Striden beror på hur du rör dig skyddat och oskyddat. Rör dig
  såsom din motståndare.
 15. Hito no te ashi wo ken to omoe
  Betrakta händer och fötter såsom svärd.
 16. Danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari.
  Betänk att otaliga motståndare väntar dig när du lämnar ditt hem.
 17. Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai
  Nybörjare måste lära sig djup ställning och hållning, en naturlig
  position för den avancerade.
 18. Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono
  Att öva kata är en sak, att ge sig in i en riktig strid är en annan.
 19. Chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wo
  wasaruna
  Glöm ej, styrka och svaghet i kraft, utsträckning och sammandragning i kroppen och långsamhet och snabbhet i tekniker. Använd detta korrekt.
 20. Tsune ni shinen kufu seyo
  Tänk ut och skapa sätt att utöva föreskrifterna varje dag.
nijukun

Traditionell shotokan karate