Niju Kun

Niju kun är de tjugo regler som Gichin Funakoshi skrev för sina elever. Dessa rekommendationer har därefter varit vägledande i många dojos världen över.

1.

Karate-do wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasurna
Karate börjar med bugning och avslutas med bugning.

2.

Karate ni sente nashi
Karate har ingen första attack.

3.

Karate wa gi no tasuke
Karate är ett gott hjälpmedel till rättvisa.

4.

Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wo shire
Känn först dig själv, sedan andra.

5.

Gijutsu yori shinjutsu
Själen (anden) först, tekniken sedan.

6.

Kokoro wa hanatan koto wo yosu
Var alltid redo att frigöra ditt sinne.

7.

Wazawai wa getai ni shozu
Olycka kommer alltid från slarv.

8.

Dojo nomino karate to omou na
Tro ej att karatens lärdomar endast kan brukas i dojon.

9.

Karate no shugyo wa issho de aru
Karate är ett livslångt lärande.

10.

Arai-yuru mono wo karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari
Placera karaten i ditt dagliga liv och du skall finna den idealiska existensen.

11.

Karate wa yu no goto shi taezu natsudo wo ataezareba moto no mizu ni kaeru
Karate är som varmt vatten. Om du ej konstant ger det värme blir det återigen kallt vatten.

12.

Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo
Tänk ej att du måste vinna. Tänk hellre att du ej måste förlora.

13.

Tekki ni yotte tenka seyo
Seger beror på din förmåga att skilja sårbara punkter från icke sårbara punkter.

14.

Tattakai wa kyo-jutsu no soju ikan ni ari
Striden beror på hur du rör dig skyddat och oskyddat. Rör dig såsom din motståndare.

15.

Hito no te ashi wo ken to omoe
Betrakta händer och fötter såsom svärd.

16.

Danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari.
Betänk att otaliga motståndare väntar dig när du lämnar ditt hem.

17.

Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai
Nybörjare måste lära sig djup ställning och hållning, en naturlig position för den avancerade.

18.

Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono
Att öva kata är en sak, att ge sig in i en riktig strid är en annan.

19.

Chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wo wasaruna
Glöm ej, styrka och svaghet i kraft, utsträckning och sammandragning i kroppen och långsamhet och snabbhet i tekniker. Använd detta korrekt.

20.

Tsune ni shinen kufu seyo
Tänk ut och skapa sätt att utöva föreskrifterna varje dag.