Avgifter

Medlems- och träningsavgifter 2024

Som aktiv karateutövare betalar du medlemsavgift och träningsavgift.

Medlemsavgiften betalas i februari varje kalenderår och gäller året ut. För medlemmar som börjar träna under hösten, betalar de sin medlemsavgift i september och betalar därefter igen i februari för nästa kalenderår.

Träningsavgiften betalas två gånger per år, för vårterminen betalas den i februari och för höstterminen i september.

Medlemsavgift200kr / år
Träningsavgifter
Karate Light4-6 år300kr / termin
Barn7-13 år500kr / termin
Ungdom14-19 år600kr / termin
Vuxen20 år -700kr / termin
Familj (3 personer eller fler)1400kr / termin

Inbetalning görs via Swish eller PlusGiro.

För att vi skall veta vem som har betalt vill vi att du gör enligt följande:

 • Medlemsavgift:
  Gör en inbetalning per medlem, uppge för- och efternamn.
  Medlemsavgiften betalas 1 gång/år
 • Träningsavgift:
  Gör en inbetalning per medlem, uppge för- och efternamn.
  Om inbetalningen avser familj, uppge för- och efternamn för alla familjemedlemmar träningsavgiften avser.
  Träningsavgiften betalas 1 gång/termin.

123 575 0245

42 88 64-3