Sommarträning – platser

Snart börjar sommarträningen! Vi börjar den 21 juni och tränar två gånger i veckan, hela sommaren. Tiden blir måndagar och onsdagar, klockan 18-19. Vi kommer att vara på olika platser varje gång, då vi vill sprida kunskap om klubben och göra reklam för vår verksamhet. Träning sker i dogi- alltså i våra träningsdräkter. Har du kvar din närvarobok – ta med den. Tag chansen och träna i sommar – det ingår självklart i din terminsavgift!

Platser:
21,23 juni: Mariedal, bakom City Gross – där vi hade vår avslutning.
28,30 juni: Hästö:5,7 juli: Campus Gräsvik, vid beachvolleybollplanen.
OBS! 7 juli inställt på grund av dålig väderlek!
12,14 juli: Rosenholm:19, 21 juli: Mariedal
26,28 juli: Hästö
2,4 augusti: Campus Gräsvik (vid beachvolleybollplanen)
9 augusti: Rosenholm
11 augusti: Dojon (pga väderlek)