SOMMARTRÄNING

Från och med onsdag vecka 26 drar sommarträningen igång.
Träningen är gratis och är att betrakta som en förlängning på vårterminen. Vi ber er därför att ta med er era träningsböcker som ni fick i början av terminen. För den som är på alla träningar kommer det finnas en möjlighet till gradering i slutet av sommaren, om sensei anser att eleven är mogen för det.

Vi kommer att börja på Mariedals gräsplan. Därefter kommer vi att träna på lite olika ställen i Karlskrona under sommaren. Detta för att vi vill passa på att göra reklam för klubbens verksamhet. Vid regn ställer vi in, vilket vi i så fall också kommer att informera om. Under sommaren tränar vi i gi, i dräkt. Träningen hålls mellan 18.30 och 19.30.

Här tränar vi:
v 27: Rosenholm – gräsplanen bredvid fotbollsplanen.
v.28: Wämöparken

v.29: Långö

v.30: Hästö
v. 31: Vämöparken
v. 32: Hästö
v.33 Uppstartsträning. Mariedal

Varmt välkomna alla till sommarens träningar! 🙂