Patrik graderad till 1 dan, Shodan

Vi gratulerar Patrik Wettergren som graderade sig till 1 dan, Shodan, 

Ett stort grattis önskar klubben!