Om öppen dojo och träning i december

Fram till graderingarna är det ingen öppen dojo på söndagarna, då klubben håller träningar till shodan. Då det närmar sig gradering vill vi påminna om att komma till passet även på torsdagarna, för rött- svart. För att kunna gradera måste medlemsavgiften vara betald.
Glöm inte att anmäla dig till lägret!
Vänligen, instruktörerna