Städschema

Städschema för HT 2017
Vecka 36 37 38 39
Dag/tid Lö 11.00 Lö 11.00 Lö 11.00 Lö 11.00
Nyckelansvarig Patrik Wettergren Liselott Wentzel Roger Andersson Svannte Sennerhall
Namn 1 Johan & Camilla Lundgren Malin Rang Jörgen Landqvist Anna & Thomas Ohlsson
Namn 2     Karin Bolling Fagö  
Vecka 40 41 42 43
Dag/tid Lö 11.00 Lö 11.00 Lö 11.00 Lö 11.00
Nyckelansvarig Patrik Wettergren Liselott Wentzel Roger Andersson Svannte Sennerhall
Namn 1 Johan & Camilla Lundgren Malin Rang Jörgen Landqvist Anna & Thomas Ohlsson
Namn 2     Karin Bolling Fagö  
Vecka 44 45 46 47
Dag/tid Lö 11.00 Lö 11.00 Lö 11.00 Lö 11.00
Nyckelansvarig Patrik Wettergren Liselott Wentzel Roger Andersson Svannte Sennerhall
Namn 1 Johan & Camilla Lundgren Malin Rang Jörgen Landqvist Anna & Thomas Ohlsson
Namn 2     Karin Bolling Fagö  
Vecka 48 49 50
Dag/tid Lö 11.00 Lö 11.00 Lö 11.00
Nyckelansvarig Patrik Wettergren Liselott Wentzel Roger Andersson
Namn 1 Johan & Camilla Lundgren Malin Rang Jörgen Landqvist
Namn 2     Karin Bolling Fagö
 

Traditionell shotokan karate