Hej alla karate-ka!

Nu börjar en ny termin. Vi, instruktörer och styrelse, ser väldigt mycket fram emot att få träffa både er nya, och sedan tidigare tränande, katate-ka. Här kommer information som vi vill att du tar del av.

1. Inför denna termin återinför vi närvaroböckerna. Varje elev får en bok som ska namnas. I dessa böcker ska tränaren signera elevens närvaro i samband med varje pass. Boken lämnas i dojon och ska inte tas med hem. Den är en hjälp för tränarna för att kunna följa elevens närvaro på passen på ett enklare vis. Närvaron på träningarna är en av grunderna som avgör om en elev är mogen att gradera eller inte.

2. I närvarohäftet finns det en lapp att fylla i om dig själv, lite om varför du tränar karate och vilka mål du har med träningen. Detta är för att vi som är tränare ska få en bättre bild av dig som elev och kunna hjälpa dig till utveckling på dina villkor.

3. Det nya schemat innebär att alla elever har möjlighet till träning två gånger i veckan i egen grupp. Dessutom finns det möjlighet till att träna varannan söndag i öppen dojo. Vi uppmanar alla elever, oavsett grad eller ålder, att komma på dessa öppna träningar någon gång då och då. Där finns ofta erfarna karate-kas som kan hjälpa dig med det du tycker är svårt.

4. Vi vill trycka på att alla tar ansvar för sin egen träning. Genom att komma till öppen dojo övar man upp en förmåga att tänka självständigt kring sin träning.

5. I mitten av terminen kommer vi som tränare under några veckor att göra en utvärdering för att titta på hur långt eleven har kommit i sin utveckling och bedöma vad eleven och gruppen behöver träna på för att klara sin gradering.

6. I april håller vi klubbmästerskap i kata! Alla som vill får ställa upp, ju fler desto bättre och roligare! Mer information om detta kommer senare.

7. Håll dig uppdaterad på vad som händer i klubben genom hemsida och informationsutskick. Gå väldigt gärna med i klubbens grupp på Facebook! Här delar vi klubbintern information, bilder och så vidare! Där lägger vi ofta ut information om extra träningar, öppen dojo och så vidare. Här hittar du gruppen.

Stort och varmt välkommen till en ny termin!

Instruktörer och Styrelse