Gradering

Vårens graderingar blir enligt följande:

Måndag 29/5
17.30 alla som skall prova för grönt och första blå bältet
18.30 alla som skall prova för andra blå bältet samt brunt

Onsdag den 31/5
17.30 karate light samtliga
18.30 alla som skall prova för rött bälte
19.30 alla som skall prova för orange och gult bälte

Kostnad:
Barn upp till 12 år 150 kr (gäller rött till blått bälte)
Vuxna 13 år och uppåt 200 kr (gäller rött till blått bälte)
Brunt bälte oavsett ålder 300 kr
Karate light 100 kr
Betalas kontant på plats, ta med jämna pengar.

Tiderna för grupperna är cirkatider, kom i god tid och var uppvärmda i god tid. Ingen gemensam uppvärmning dessa dagar.

Lycka till på graderingen!