Förtydligande gällande ny dojo

Ett förtydligande gällande ny lokal. Styrelsen har sedan i januari fört diskussioner med Jotac angående lokaler. Den lokal som vi använder idag är en eftertraktad lokal. Vi ifrån klubbens sida har meddelat Jotac att vi vill ha en lokal där vi får det bättre än i den lokalen vi är i idag. Vi har krav på bra parkeringsplatser till medlemmar och att träningsytan inte bli mindre. Inget är påskrivet och klart. Vi har fått ett erbjudande där Jotac har en lokal som uppfyller många av våra krav, ex bra parkeringsmöjligheter. Vi har möjlighet att provträna i denna lokal innan vi bestämmer oss. Vi från styrelsen vill poängtera att inget är klart. Vi kommer ha löpande info ang detta ärende.

Mvh styrelsen