Event

Årsmöte

2023-01-15

Vi inbjuder alla medlemmar till årsmöte onsdag 15 februari kl 19:45 i dojon. Motioner ska vara inlämnade senast en vecka före årsmötet, skickas till sekreterare@bkk-karlskrona.se