Digital träning

Den 18 januari startade vi vår digitala träning för vårterminen. Träningen genomförs via zoom. Måndagar tränar ograderade, rött och orange. På onsdagar tränar gult till svart. Båda grupperna tränar klockan 18.30 – 19.30, ej klockan 18.00, som tidigare angivits. Man måste vara medlem för att träna. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta in nybörjare den här terminen. Samma inlogg som tidigare. Varmt välkomna