Årsmöte lördag 28/1

Bushido Karate Karlskrona inbjuder alla medlemmar till årsmöte

lördag 28 januari kl 11.00 i dojon

Ta chansen att vara med och påverka!

Alla medlemmar är välkomna!

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Formella val för årsmötet
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Justerare 2 st
 3. Godkännande av dagordning
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Genomgång av Verksamhetsberättelse 2015
 6. Genomgång av Förvaltningsberättelse 2015
 7. Genomgång av Revisionsberättelse 2015
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2015
 9. Genomgång av Verksamhetsplan 2016
 10. Förändringar av stadgar
 11. Val av styrelse (väljs på 2 år)
  • Ordförande (väljs udda år)
  • Kassör (väljs jämnt år)
  • Sekreterare (väljs udda år)
  • Ledamöter 3 st (1 st väljs udda år, 2 st väljs jämnt år)
  • Suppleanter 2 st (1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år)
 12. Val av revisorer 2 st (väljs på 2 år, 1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år)
 13. Val av valberedning 2 st (väljs på 1 år)
 14. Inkomna motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Motioner ska vara inlämnade senast en vecka före årsmötet, skickas till sekreterare@bkk-karlskrona.se

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!

Ladda ner inbjudan