Årsmöte lördag 10/2

Nytt år och snart dags för nytt årsmöte!

Bushido Karate Karlskrona inbjuder alla medlemmar till årsmöte

lördag 10 februari kl 11.30 i dojon

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Formella val för årsmötet
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Justerare 2 st
 3. Godkännande av dagordning
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Genomgång av Verksamhetsberättelse 2017
 6. Genomgång av Förvaltningsberättelse 2017
 7. Genomgång av Revisionsberättelse 2017
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
 9. Genomgång av Verksamhetsplan 2018
 10. Förändringar av stadgar
 11. Val av styrelse (väljs på 2 år)
  1. Ordförande (väljs udda år)
  2. Kassör (väljs jämnt år)
  3. Sekreterare (väljs udda år)
  4. Ledamöter 3 st (1 st väljs udda år, 2 st väljs jämnt år)
  5. Suppleanter 2 st (1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år)
 12. Val av revisorer 2 st (väljs på 2 år, 1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år)
 13. Val av valberedning 2 st (väljs på 1 år)
 14. Inkomna motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Motioner ska vara inlämnade senast en vecka före årsmötet, skickas till sekreterare@bkk-karlskrona.se

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!