Årsmöte

Vi inbjuder alla medlemmar till årsmöte onsdag 16 februari kl 20.15 i dojon.

Denna dagen tränar brunt-svart ett kortare pass mellan 19 – 20, därefter årsmöte.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Formella val för årsmötet
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Justerare 2 st
 3. Godkännande av dagordning
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Genomgång av Verksamhetsberättelse 2021
 6. Genomgång av Förvaltningsberättelse 2021
 7. Genomgång av Revisionsberättelse 2021
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
 9. Genomgång av Verksamhetsplan 2022
 10. Förändringar av stadgar
 11. Val av styrelse (väljs på 2 år)
  1. Ordförande (väljs udda år)
  2. Kassör (väljs jämnt år)
  3. Sekreterare (väljs udda år)
  4. Ledamöter 3 st (1 st väljs udda år, 2 st väljs jämnt år)
  5. Suppleanter 1-2 st (1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år)
 12. Val av revisorer 1-2 st (väljs på 1 år)
 13. Val av valberedning 1-2 st (väljs på 1 år)
 14. Inkomna motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Motioner ska vara inlämnade senast en vecka före årsmötet, skickas till sekreterare@bkk-karlskrona.se

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!