Årsmöte lördag 27/2

Bushido Karate Karlskrona inbjuder alla medlemmar till årsmöte

lördag 27 februari kl 12.15 i dojon

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Formella val för årsmötet
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Justerare 2 st
 3. Godkännande av dagordning
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Genomgång av Verksamhetsberättelse 2015
 6. Genomgång av Förvaltningsberättelse 2015
 7. Genomgång av Revisionsberättelse 2015
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2015
 9. Genomgång av Verksamhetsplan 2016
 10. Genomgång av Drogpolicy och Social Mångfald Policy
 11. Förändringar av stadgar
 12. Val av styrelse (väljs på 2 år)
  • Ordförande (väljs udda år)
  • Kassör (väljs jämnt år)
  • Sekreterare (väljs udda år)
  • Ledamöter 3 st (1 st väljs udda år, 2 st väljs jämnt år)
  • Suppleanter 2 st (1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år)
 13. Val av revisorer 2 st (väljs på 2 år, 1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år)
 14. Val av valberedning 2 st (väljs på 1 år)
 15. Inkomna motioner
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Motioner ska vara inlämnade senast en vecka före årsmötet, skickas till roger.andersson@bkk-karlskrona.se

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!

Ladda ner inbjudan