I startgroparna för en ny termin

Vi har byggt om schemat för att det ska passa klubbens behov bättre. Mer tid till träning! Klubben återinför också närvaroböckerna under vt 2022.